dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

Adiunkt

Katedra Ekonomii

Działalność naukowa

Zainteresowania:

 • Heterodoksyjna myśl ekonomiczna, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii instytucjonalnej i feministycznej,
 • Społeczny i ekonomiczny wymiar procesu globalizacji,
 • Społeczna i ekonomiczna sytuacja kobiet we współczesnym, zglobalizowanym świecie

Projekty badawcze

Civilization competences and sustainable development of regions in Poland (COMPETE). Projekt badawczy rozpoczęty w 2008 (36 miesięcy). Kierownik projektu prof. dr hab. Barbara Liberda (UW). Project grant – Norwegian Financial Mechanizm.

Działalność dydaktyczna

Wykłady:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia 2
 • Macroeconomics 2
 • Historia myśli ekonomicznej
 • History of economic thought
 • Ekonomia menedżerska
 • Nierówności w gospodarce światowej
 • World Development

Seminaria:

 • Seminarium dyplomowe (licencjackie)
 • Seminarium magisterskie

Pełnione funkcje

Koordynator wymiany zagranicznej

Publikacje

Monografie ( Wydawca; tytuł monografii; autor; rok; tom; strony)

 1. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk"; Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce; Anna Zachorowska-Mazurkiewicz; 2006; ISBN 978-83-7164-482-5; s. 284.
 2. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji; Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery; E. Okoń-Horodyńskiej, A. Zachorowskiej-Mazurkiewicz (red.); 2007; ISBN-13: 978-83-60653-04-6; s. 330.
 3. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji; Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw; E. Okoń-Horodyńskiej, A. Zachorowskiej-Mazurkiewicz (red.); 2008; ISBN 978-83-60653-09-8; s. 382.
 4. Warszawa: Fundacja im. Tomka Byry Ekologia i Sztuka; Gender i ekonomia opieki; Ewa Charkiewicz, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (red.).; 2009, ISBN: 978-83-925209-4-8; s. 282.

Rozdziały w monografiach ( Wydawca; tytuł monografii; tytuł rozdziału; autor; rok;tom; strony)

 1. Bratislava: Aspekt, Friedrich Ebert Stiftung, Rodova perspektiva v ekonomii, Starostlivost a ekonomika – Koncept starostlivosti v ekonomickom mysleni, 2010, s.31-46.
 2. Warszawa: Instytut Wiedzy i Informacji; Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, pr. zbior. pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej i Krzysztofa Piecha; Implikacje nierównego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce w świetle strategii lizbońskiej; Anna Zachorowska-Mazurkiewicz; 2006; ISBN 83-60653-00-3; s. 157-167.
 3. Warszawa: UNDP; Polityka równości płci. Polska 2007. Raport UNDP; Makroekonomia i handel; Ewa Lisowska, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz; 2007;, ISBN 978-83-917047-8-3; s. 13-23.
 4. Wrocław: Alta 2; Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, Pr. zbior pod red. W. Bokajło, A. Pacześniak; Polityka ekonomiczna a relacje płci – przykład reformy służby zdrowia w Polsce; Anna Zachorowska-Mazurkiewicz; 2008; ISBN 978-83-60732-09-0; s. 351-362.
 5. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji, praca zbiorowa pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej; Problem realizacji interesów ekonomicznych w warunkach otwierania się gospodarek; Anna Zachorowska-Mazurkiewicz; 2007; ISBN 978-83-233-2370-9; s. 59-70.
 6. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji; Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, pr. zbior. pod red. K. Piecha i E. Skrzypek; Społeczeństwo wiedzy. Instytucjonalna analiza czynników promujących nowy model społeczny; 2007; ISBN-13: 978-83-60653-05-0; s. 225-238.
 7. Warszawa: Eneteia; Oblicza nierówności społecznych, pr. zbior. pod red. Klebaniuka, J.; Społeczne implikacje dysproporcji ekonomicznych w zglobalizowanym świecie; Anna Zachorowska-Mazurkiewicz; 2007; ISBN 978-83-85713-83-8; s. 75-92.
 8. Warszawa: Wydatnictwo PTE: Strategia Lizbońska a możliwość budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – wnioski i rekomendacje, pr. zbiorowa pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej i Krzysztofa Piecha; Strategia Lizbońska – wyzwania dla Unii i jej członków a rzeczywistość (wybrane fragmenty). Ewa Okoń-Horodyńska, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, 2005, s. 45-49 ISBN 83-88700-06-5.

Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej ( czasopismo; tytuł. autor;rok; numer; strona)

 1. Journal of Economic Issues; Impact of Ideology on Institutional Solutions Addressing Women's Role in the Labor Market in Poland; Anna Zachorowska-Mazurkiewicz; 2007; Vol. XLI, no. 2; s. 451-459. ISSN: 0021-3624.
 2. Journal of Economic Issues; Role of Economic Policy in Reinforcing Gender Inequality – A Case Study of Poland in the European Union; Anna Zachorowska-Mazurkiewicz; 2009; Vol. XLIII, no. 2; s. 503-511. ISSN: 0021-3624.

Kontakt

dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

Katedra Ekonomii

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.372

Telefon

+ 4812 664 57 95

Mail
USOSweb