Koordynator

Koordynatorem praktyk studenckich w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania jest

dr Monika Jedynak

pok. 2.382
tel. 664-57-74
e-mail: monika.jedynak@uj.edu.pl