Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. Barbara Liberska

Prof. dr hab. inż Andrzej Matczewski

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki                                                

Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska

Prof. dr hab. Tadeusz Wawak

Dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ

Dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. UJ

Dr hab. Elżbieta Adamczyk