Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Mgr Sylwia BąkUSOS

Mgr Katarzyna FilipowiczUSOS

Mgr Aneta KuźniarskaUSOS

Mgr Jusyta Lubacha-SemberUSOS

Mgr Jurand SkrzypekUSOS

Mgr Wojciech Sadkowski USOS

Mgr Alicja SzyszkoUSOS

Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. Barbara Liberska

Prof. dr hab. inż Andrzej Matczewski

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki                                                

Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska

Prof. dr hab. Tadeusz Wawak

Dr hab. Elżbieta Adamczyk

Dr hab. Tadeusz Borkowski