Dyżury pracowników naukowo - dydaktycznych w semestrze zimowym 2017/2018 (od 02.10.2017 do 28.01.2018)

WYKŁADOWCA POKÓJ TELEFON TERMIN DYŻURU
Prof. dr hab. Marek Bugdol 2.320 664-57-78 Środa   18:15-19:15
Prof. dr hab. Wojciech Czakon 2.331 664-57-80 Środa   12:30-13:30
Prof. dr hab. Barbara Kożuch 2.337 664-57-67

04.10.2017, 06.12.2017 r.
godz. 11:30-13:30

11.10.2017, 18.10.2017, 25.10.2017, 22.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017, 20.12.2017, 10.01.2018 r.
godz. 13:00-15:00

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła 2.342 664-57-65

Środa   12:00-13:00

seminarium: Wtorek 12:00-13:30

w dn.14.11.17 r. o godz. 14:30

Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska 2.315 664-58-11 Środa   11:30-12:30
Prof. dr hab. Jan Stępniewski 2.319 664-57-73

24.10.2017, 26.10.2017, 08.11.2017, 09.11.2017, 06.12.2017, 07.12.2017, godz. 10:00-12:00 09.01.2018   14:00-16:00  10.01.2018   10:00-12:00 oraz 15:30-17:00   11.01.2018   10:00-12:30

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski 2.338 664-58-47 Wtorek   15:00-16:00 od 17.10.2017 r.
Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz 2.321 664-56-70

13.10.2017, 03.11.2017, 17.11.2017, 26.01.2018 r. o godz. 17:00      
14.12.2017 r. godz. 12:00            11.01.2018 r. godz. 11:00

Dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ 2.375 664-55-91 04.10.2017, 08.11.2017, 06.12.2017, 03.01.2018 r.    godz.  15:00–18:00
Dr hab. inż.  Krzysztof Berbeka, prof. UJ 2.369 664 57 96

Poniedziałek  11:30-13:00

od 06.11.2017 r.

Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ 2.339 664-57-81 Poniedziałek   13:30-14:30
Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ 2.341 664-56-95 08.11.2017, 15.11.2017, 22.11.2017, 29.11.2017, 06.12.2017, 13.12.2017, 03.01.2018, 10.01.2018, 17.01.2018, 24.01.2018 r.
godz.   12:00-13:00
Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ 2.314 664-57-49 Poniedziałek   08:30-09:00  pok. 0.207 (parter)
Dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ 2.354 664-57-94

Środa   12:30-13:30

seminarium: Środa   11:30-12:30

Dr hab. inż. Justyna Bugaj 2.373 664-57-41 Środa   10:00-11:00  od 29.11.2017 r.
Dr hab. Barbara Fryzeł 2.367 664-57-93 Poniedziałek   13:15-14:15
Dr hab. Marta Gancarczyk 2.340 664-56-69 Środa   08:30-09:30
Dr hab. Jan Franciszek Jacko 2.347 664-57-62 Czwartek   14:00-15:00
z wyjątkami, które są ogłaszane na stronie http://jacko.econ.uj.edu.pl/info.htm
Dr hab. Adam Krawiec 2.360 664-57-63 Wtorek   15:00-16:00
Dr hab. Ewa Miklaszewska 2.356 664-57-97 Czwartek   11:30-12:30
Dr hab. Czesław Noworol 2.364 664-57-58 Poniedziałek   11:15-12:00
Dr hab. Artur Piaszczyk 2.330 664-55-52 Piątek   12:15-13:00

Dr hab. Jerzy Rosiński
Dyrektor Instytutu

2.377 664-55-75 Środa   08:45-9:45
Dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz 2.372 664-57-95 urlop naukowy
Dr Michał Baran 2.346 664-57-85 Czwartek   20:00-21:00
Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 2.344 664-56-64 12.10.2017, 26.10.2017, 09.11.2017, 23.11.2017, 07.12.2017, 18.01.2018 r.   godz.  13:00-14:00
Dr Natalia Dudzińska-Korczak 2.336 664-57-59

04.10.2017, 18.10.2017, 15.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017, 24.01.2018 r. godz. 11:00-12:00

17.01.2018 r.  godz. 11:45-12:45
istnieje możliwość ustalenia indywidualnego spotkania po kontakcie mailowym

Dr Paweł Dykas 2.363 664-57-90 Czwartek   09:30-10:30
Dr Anna Maria Dyląg 2.383 664-57-84 Środa   10:00-11:00
Dr Maciej Grodzicki 2.363 664-57-90 urlop naukowy
Dr Marek Jarzębiński 2.333 664-57-86 Środa   11:30-12:30
Dr Magdalena Jaworek 2.383 664-57-84 urlop naukowy
Dr Monika Jedynak 2.382 664-57-74 Czwartek   11:00-12:00
Dr Janina Klima 2.366 664-57-64

Środa   09:00-10:00   dyżur i seminarium, za wyjątkiem 03.01.2018 r.                seminarium niestacjonarne - dodatkowe terminy: 13 i 27.01.2017 r. 13:00-13:45

Dr Małgorzata Kutera
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Ekonomia

2.381 664-55-73 Poniedziałek   08:30-09:30
Dr Aneta Lipińska 2.344 664-56-64 Poniedziałek   11:30-12:30
Dr Zofia Łapniewska 2.335 664-57-22 06.10.2017, 13.10.2017, 17.11.2017, 01.12.2017, 15.12.2017, 12.01.2018, 26.01.2018 r. godz. 10:00-11:30

Dr Piotr Łasak

2.360 664-57-83 Czwartek   11:30-12:30
Dr Zofia Łącała 2.348 664-57-82 Czwartek   13:00-14:00
Dr Aleksander Marcinkowski 2.370 664-57-89 Czwartek   15:00-16:00
Dr inż. Tomasz Sierotowicz 2.317 664-58-12 25.10.2017, 22.11.2017, 13.12.2017 r. godz. 14:45–15:45
19.11.2017, 16.12.2017, 07.01.2018 r. godz. 13:00–13:45
Dr Anna Sławik 2.316 664-58-37 Poniedziałek   15:30-16:30
Dr Izabela Stańczyk 2.374 664-57-91 Środa   11:15-12:00
seminarium: Wtorek  11:30-12:30              4 i 19.11.2017 r. godz. 13:00
17.12.2017 r. i 14.01.2018 r. godz. 08:00
Dr Magdalena Maria Stuss 2.368 664-57-92

Środa   11:15-12:00 od 11.10.2017 r.
seminarium: Wtorek   godz. 13:00 od 10.10.2017 r.

studia niestacjonarne:
04.11.2017 r.   12:30-13:00
10.12.2017, 14.01.2018 r.   13.00-14.00

Dr Robert Syrek 2.371 664-57-87 Wtorek   12:00-13:00
Dr Maciej Teczke 2.365 664-57-61 Wtorek 10:00-11:00
Dr Mariusz Trojak 2.355 664-57-70 Poniedziałek   13:30-15:00
Dr Marta Tutko 2.332 664-57-72 Środa   14:30-16:00

Dr Rafał Wisła
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie

2.380 664-55-76 Wtorek   10:00-11:00
Dr Sławomir Wyciślak 2.365 664-57-61 Poniedziałek   18:00-18:45
Mgr Sylwia Bąk 2.316 664-58-37 Środa   11:30-13:00
Mgr Katarzyna Filipowicz 2.371 664-57-87

październik - czwartek  godz.   18:00          od listopada - wtorek  godz.   08:30

Mgr Ewa Kubala 2.363 664-57-90 Poniedziałek   16:30-17:30   sala 0.329
Mgr Aneta Kuźniarska 2.335 664-57-22 Piątek   13:00-14:00
Mgr Judyta Lubacha-Sember 2.321 664-56-70 29.10.2017, 30.10.2017, 06.11.2017, 13.11.2017, 19.11.2017, 20.11.2017, 26.11.2017, 27.11.2017, 04.12.2017, 10.12.2017, 11.12.2017, 17.12.2017, 18.12.2017, 28.01.2018 r.    
godz.   11:15-12:15
Mgr Wojciech Sadkowski 2.316 664-58-37 Środa   11:45-12:45
Mgr Jurand Skrzypek 2.335 664-57-22 Czwartek   09:45-11:15
Mgr Alicja Szyszko 2.360 664-57-83 Wtorek   08:30-09:30