Dyżury pracowników naukowo - dydaktycznych w semestrze zimowym 2017/2018 (od 02.10.2017 do 28.01.2018)

WYKŁADOWCA POKÓJ TELEFON TERMIN DYŻURU
Prof. dr hab. Marek Bugdol 2.320 664-57-78  
Prof. dr hab. Barbara Kożuch 2.337 664-57-67

 

Prof. dr hab. Barbara Liberska 2.361 664-57-66  
Prof. dr hab. Zbigniew Makieła 2.342 664-57-65  
Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska 2.315 664-58-11  
Prof. dr hab. Jan Stępniewski 2.319 664-57-73  
Prof. dr hab. Tomasz Tokarski 2.338 664-58-47  
Prof. dr hab. Tadeusz Wawak 2.329 664-57-71  
Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz 2.321 664-56-70  
Dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ 2.375 664-55-91  
Dr hab. inż.  Krzysztof Berbeka, prof. UJ 2.369 664 57 96  
Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ 2.339 664-57-81  
Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ 2.314 664-57-49  
Dr hab. Elżbieta Adamczyk 2.354 664-57-94  
Dr hab. Barbara Fryzeł 2.367 664-57-93  
Dr hab. Marta Gancarczyk 2.340 664-56-69  
Dr hab. Jan Franciszek Jacko 2.347 664-57-62  
Dr hab. Adam Krawiec 2.360 664-57-63  
Dr hab. Ewa Miklaszewska 2.356 664-57-97  
Dr hab. Czesław Noworol 2.364 664-57-58  
Dr hab. Artur Piaszczyk 2.330 664-55-52  

Dr hab. Jerzy Rosiński
Dyrektor Instytutu

2.377 664-55-75  
Dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz 2.372 664-57-95  
Dr Michał Baran 2.346 664-57-85  
Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 2.344 664-56-64  
Dr inż. Justyna Bugaj 2.373 664-57-41  
Dr Natalia Dudzińska-Korczak 2.336 664-57-59  
Dr Paweł Dykas 2.363 664-57-90  
Dr Anna Maria Dyląg 2.383 664-57-84  
Dr inż. Anna Florek-Paszkowska 2.316 664-58-37  
Dr Maciej Grodzicki 2.363 664-57-90  
Dr Marek Jarzębiński 2.333 664-57-86  
Dr Magdalena Jaworek 2.383 664-57-84  
Dr Monika Jedynak 2.382 664-57-74  
Dr Janina Klima 2.366 664-57-64  

Dr Małgorzata Kutera
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Ekonomia

2.381 664-55-73  
Dr Aneta Lipińska 2.344 664-56-64  

Dr Piotr Łasak

2.360 664-57-83  
Dr Zofia Łącała 2.348 664-57-82  
Dr Aleksander Marcinkowski 2.370 664-57-89  
Dr inż. Tomasz Sierotowicz 2.317 664-58-12  
Dr Anna Sławik 2.335 664-57-22  
Dr Izabela Stańczyk 2.374 664-57-91  
Dr Magdalena Maria Stuss 2.368 664-57-92  
Dr Robert Syrek 2.371 664-57-87  
Dr Mariusz Trojak 2.355 664-57-70  
Dr Marta Tutko 2.332 664-57-72  

Dr Rafał Wisła
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie

2.380 664-55-76  
Dr Sławomir Wyciślak 2.365 664-57-61  
Mgr inż Piotr Gibas 2.371 664-57-87  
Mgr Michal Jarmolovič 2.335 664-57-22  
Mgr Aneta Jasik 2.316 664-58-37  
Mgr Katarzyna Filipowicz 2.371 664-57-87  
Mgr Ewa Kubala 2.363 664-57-90  
Mgr Wojciech Sadkowski 2.316 664-58-37  
Mgr Alicja Szyszko 2.361 664-57-66  
Mgr Jurand Skrzypek 2.335 664-57-22  
Mgr Maciej Teczke 2.365 664-57-61